Wedding Photo _ & Jimmy
JIMMY & JULIE
data/images/gani79/2021/5/1ff4aa0916da25b970b559d4cb20f1b6.jpgdata/images/gani79/2021/5/ccfaceea886c7dea2df3bde314a3aea9.jpgdata/images/gani79/2021/5/e0ac149c13b705326906baa9c5f2f5c3.jpgdata/images/gani79/2021/5/d1c8f1e5f239b2d97021fc69f8a84cc7.jpgdata/images/gani79/2021/5/94264720e63265b8010d4724f6f3aa70.jpg
Wedding Photo _ Mi & John
MI & JOHN
data/images/gani79/2021/5/75488536882215b29c336b033bd1762b.jpgdata/images/gani79/2021/5/592485427290423ee640b255f248c239.jpgdata/images/gani79/2021/5/dbd65dd1b91437b58c2f918642d5fe07.jpgdata/images/gani79/2021/5/fe37b26f90ffc0460b1846cb47902fcd.jpgdata/images/gani79/2021/5/1ae9e73a0b75fdf5f15872e735be7f03.jpg
Wedding Photo 17 _ Son & Tien
SON & TIEN
data/images/gani79/2019/8/e6a4241890f71c46537ec2cf72596616.jpgdata/images/gani79/2019/8/89200d59542aec49f200e3e1cd176499.jpgdata/images/gani79/2019/8/810b18f699e871a7103abc6bf40ff5ef.jpgdata/images/gani79/2019/8/b567d2fa21539c2069b08689418e33fb.jpgdata/images/gani79/2019/8/8bc3770547bf467291aa5741805eefc4.jpg
Wedding Photo 16 _ Henry & Min _ Ceremony
WEDDING CEREMONY
左適豪 / 周敏 
data/images/gani79/2019/8/1bc8701c49e8777fd83d342d6abbcda9.jpgdata/images/gani79/2019/8/833ad51ea5bdd3cb9cbad2295a62140a.jpgdata/images/gani79/2019/8/89e97b4fbacc3260614d6944f310926f.jpgdata/images/gani79/2019/8/88f453505abba5291da99ec64ca98832.jpgdata/images/gani79/2019/8/27e498096cd9fdc2b81b8157e2c4ff12.jpg
Wedding Photo 20 _ Kevin & Natalie
KEVIN & NATALIE
data/images/gani79/2019/1/4d150a9fa5bd29c42c8de861b056f907.jpgdata/images/gani79/2019/1/f3111e4f5901c6f171863ab8925dc5e4.jpgdata/images/gani79/2019/1/f37b7d29c3bcd37cb98312b2f9031680.jpgdata/images/gani79/2019/1/e17570d9e3c4a440d2093a1e4651c23e.jpgdata/images/gani79/2019/1/c21670ab3b8684ed3839264586f358e6.jpg
Wedding Photo 19 _ Dang & Phuong
DANG & PHUONG
data/images/gani79/2018/8/310925860c22286b48c690d945b6ea05.jpgdata/images/gani79/2018/8/2f1c026f539dac378cd0d9b6108c4994.jpgdata/images/gani79/2018/8/327c37c1a1df60b858e0e2ccdbb4ebcc.jpgdata/images/gani79/2018/8/03e1e20eb9f1b3122ac473043d564eed.jpgdata/images/gani79/2018/8/fa3c7a70f77363fd5a203a3cd755dcbc.jpg
Wedding Photo _ Jacob & Oanh
WEDDING CEREMONY
JACOB & OANH
data/images/gani79/2017/11/8c71a5b703d31093aeaad6cdd0cd34be.jpgdata/images/gani79/2017/11/4f87b42e2d0c0a66a4cc5efbcc9c6df6.jpgdata/images/gani79/2017/11/66b8a0391b00ea8645ee01b769a3e29a.jpgdata/images/gani79/2017/11/8049f230c685340f17a71e7142b878c6.jpgdata/images/gani79/2017/11/693ade2e1bc55fd1025fb1893399208a.jpg
Wedding Photo _ Tai & Tram
TAI & TRAM
data/images/gani79/2017/10/f7d0eb20f34a4d59c535efb96c2eb719.jpgdata/images/gani79/2017/10/41e30e0f6a91d1cd27d219133e182355.jpgdata/images/gani79/2017/10/39e7a1bc97337bf0173c5e256bffeb18.jpgdata/images/gani79/2017/10/643b4886b0fae43bbeb356b5823bd7bf.jpgdata/images/gani79/2017/10/fe66174f3676d105d13002fc9cb25eec.jpg
Wedding Photo _ Khoa & Lu
KHOA & LULU
data/images/gani79/2017/7/e680e171dc0612de15311714b5659eda.jpgdata/images/gani79/2017/7/961e45d8bdd5678a03de6b3ecf96c1bd.jpgdata/images/gani79/2017/7/ed955ad296c4fc00b7fb582d1329ded4.jpgdata/images/gani79/2017/7/c8a9631ebac3e5a8a9f5b42db361e9b2.jpgdata/images/gani79/2017/7/ecfa15d4fd86592d0cc630b821b35e4a.jpg
Wedding Photo _ John & Ann
JOHNATHAN & ANN
data/images/gani79/2017/6/02f2d065562bd4d3eb578ce898683e2a.jpgdata/images/gani79/2017/6/728dcddb10bfd0f8197128799ede724e.jpgdata/images/gani79/2017/6/4099993cf0afd7cb3388a2c7ffa9f62f.jpgdata/images/gani79/2017/6/6450fbd735f54e809dbad535752bca9c.jpgdata/images/gani79/2017/6/07f854cf85f870773a5dfe396491e1ef.jpg
Wedding Photo _ Diem & Li
HONG & DIEM
data/images/gani79/2017/5/30b10ac0f050c204abadf3bec563ea77.jpgdata/images/gani79/2017/5/802e978be40e70b5ca73257cd5ee1b4e.jpgdata/images/gani79/2017/5/dd0c1c1ff036108078315ea5bd6902bc.jpgdata/images/gani79/2017/5/9d743d7c1b420357fd0952d7060f75bb.jpgdata/images/gani79/2017/5/2db0f32c19a894bb8e0f78e7b703a509.jpg